0343-441678

Veelgestelde vragen

​Onze belangrijkste taak als huisartsen is de zorg voor u als patiënt. Helaas hebben we ook steeds meer administratieve taken. In een hoop gevallen worden die onterecht aan ons toegewezen. Bijvoorbeeld als het gaat om een verwijzing of het uitschrijven van (herhaal)medicatie.

Hoe zit het nu precies? Wanneer is de betrokkenheid van de huisarts wel nodig en wanneer niet? Op enkele veelgestelde vragen geven we hieronder antwoord.

Staat uw vraag er niet tussen of twijfelt u over het antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Heldere afspraken

Onder de noemer [Ont]Regel de Zorg werken alle zorgverleners in Nederland, waaronder wij als huisartsen, samen om de toenemende administratieve werkdruk in de zorg te verminderen. Door onnodige of omslachtige regels staat de zorg namelijk onder druk. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maken we heldere afspraken over het leveren van de juiste zorg door de juiste zorgverlener.

Dit betekent dat de betrokkenheid van de huisarts niet altijd nodig is voor uw zorgvraag. Twijfelt u of de huisarts een verwijzing moet maken? Wilt u weten of u bij de huisarts herhaalmedicatie kan aanvragen? Op deze pagina proberen we zo goed en helder mogelijk antwoord te geven op dit soort vragen.

Meer informatie kunt u ook lezen op de website van [Ont]Regel de Zorg of www.verwijsafspraken.nl. Dit zijn tevens de bronnen die wij geraadpleegd hebben om deze pagina tot stand te brengen.

Verwijzingen

Wanneer is een verwijzing van de huisarts nodig?

Wanneer de huisarts vindt dat u medische specialistische zorg nodig heeft in bijvoorbeeld een ziekenhuis, GGZ- of andere zorginstelling, dan maakt de huisarts een verwijzing. In de verwijsbrief geeft de huisarts kort weer wat uw medische geschiedenis is en wat uw klachten zijn. Ook legt de huisarts een verzoek neer tot onderzoek of verdere behandeling door de specialist.

Wanneer is géén verwijzing van de huisarts nodig?

In veel gevallen is géén verwijzing van de huisarts nodig:

 

 1. Voor de volgende zorgdisciplines is geen verwijzing van de huisarts nodig:
  1. fysiotherapie
  2. podotherapie
  3. oefentherapie
  4. ergotherapie
  5. cesar/mensendieck
  6. diëtetiek
  7. logopedie
  8. tandarts
  9. mondhygiënist
  10. huidtherapeut
  11. opticien
  12. audicien
 2. Zolang u onder behandeling bent van een medisch specialist hoeft de huisarts voor dezelfde aandoening of klachten geen nieuwe verwijzing te maken, mits u bent terugverwezen naar de huisarts en wij een afsluitende brief hebben ontvangen.
 3. Wanneer u onder behandeling bent van een medisch specialist hoeft de huisarts voor extra klachten niet betrokken te worden. Bijvoorbeeld: u bent doorverwezen voor een operatie aan de linker knie, maar er wordt ontdekt dat ook de rechter knie moet worden geopereerd. In dat soort gevallen is een extra verwijzing niet nodig.
 4. Wanneer u onder behandeling bent van een medisch specialist en u wilt een second opinion, dan maakt de behandelend arts de verwijzing voor de second opinion, en niet de huisarts.
 5. Wanneer u onder behandeling bent van een medisch specialist en deze van mening is dat u binnen of buiten de eigen organisatie verwezen moet worden naar een ander specialisme, dan doet de medisch specialist dit zelf. De huisarts hoeft hier niet bij betrokken te worden. Wel vinden we het prettig als we hiervan op de hoogte worden gesteld.
Hoelang is een verwijzing geldig?

Een verwijzing is geldig wanneer het een schriftelijke (bij voorkeur digitale) verwijzing is. Een telefonische verwijzing is dus niet geldig.

Een schriftelijke verwijzing is één jaar geldig na de afgiftedatum, tenzij anders staat aangegeven op de verwijzing. Dat betekent dat binnen deze termijn een eerste afspraak moet hebben plaatsgevonden. Zodra u onder behandeling bent van een medisch specialist, dan is zonder afsluitende brief de verwijzing oneindig geldig.

De opticien adviseert een afspraak bij de oogarts, kan de huisarts een verwijzing maken?

Wanneer de opticien een eigen optometrist in dienst heeft, dan maakt de optometrist de verwijzing naar de oogarts. Een optometrist is een geldige verwijzer. De huisarts maakt alleen de verwijzing indien de optiek geen optometrist in dienst heeft.

De audicien adviseert een afspraak bij de KNO-arts, kan de huisarts een verwijzing maken?

Bent u bij een audicien of audioloog geweest en adviseert die een afspraak bij de KNO-arts? Dan heeft u geen (extra) verwijzing van de huisarts nodig. De audicien of audioloog mag zelf de verwijzing maken.

Kan de huisarts nog een verwijzing maken als de eerste afspraak bij de medisch specialist al heeft plaatsgevonden?

Nee, huisartsen mogen geen verwijzing achteraf of met een datum in het verleden maken. Zouden zij het wel doen, dan is er sprake van valsheid in geschriften. De verwijzing dient vooraf gestuurd te zijn.

 

Medicatie

Kan de huisarts een herhaalrecept uitschrijven?

In sommige gevallen kan de huisarts een herhaalrecept uitschrijven. Het aanvragen van herhaalmedicatie moet namelijk altijd bij de arts/specialist die de medicatie heeft voorgeschreven:

 • Heeft de huisarts de medicatie voorgeschreven? Dan schrijft de huisarts het herhaalrecept. U kunt dit telefonisch aanvragen via 0343-441678.
 • Bent u onder behandeling van een medisch specialist en heeft die medicatie voorgeschreven? Dan schrijft de specialist het herhaalrecept. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende polikliniek.
 • Heeft de medisch specialist uw behandeling afgesloten, maar gebruikt u nog wel de medicatie? Dan moet de specialist een afsluitende brief sturen waarin staat welke medicatie wij als huisarts moeten overnemen. De huisarts kan vervolgens het herhaalrecept uitschrijven.
Ik gebruik medicatie en ik ga op reis. Kan ik mijn medicijnen zonder problemen meenemen?

Dat hangt af van het medicijn dat u gebruikt. Voor sterke medicijnen, ook wel Opiaten genoemd (zoals slaapmiddelen, sterke pijnstillers of ADHD-medicatie), is een Schengenverklaring nodig. Bij het CAK kunt u een formulier opvragen dat u zelf zo volledig mogelijk dient in te vullen. Daarna vraagt u de voorschrijvend arts (danwel de medisch specialist waar u onder behandeling bent, danwel de huisarts) om dit te ondertekenen.

Voor medicijnen die niet onder de Opiumwet vallen, heeft u geen verklaring nodig.

Let op: de arts kan voor het ondertekenen van de verklaring kosten in rekening brengen, gebaseerd op het NZA-tarief ‘opvragen van informatie’.

Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl/medicijnen-mee-op-reis of op de website van de Rijksoverheid.

Hulpmiddelen

Ik heb hulpmiddelen in en om het huis nodig. Hoe kan ik dat aanvragen?

Als u hulpmiddelen nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om u buitenshuis zelfstandig te kunnen verplaatsen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden voor het verkrijgen van de middelen. Zij kunnen u onder andere vertellen of u een medische indicatie van een behandelend specialist (let op: dit is niet de huisarts) of (wijk)verpleegkundige nodig heeft voor het aanvragen van het hulpmiddel. Lees meer over hoe dit in zijn werk gaat op: www.hulpmiddelenwijzer.nl.

Ik word thuis verzorgd en heb hulpmiddelen rondom mijn bed nodig. Hoe kan ik dat aanvragen?

Uw wijkverpleegkundige schrijft zelf de hulpmiddelen voor die zij nodig heeft voor uw verzorging thuis op bed. Zij hoeft daar geen toestemming voor te vragen aan de huisarts. Dit zorgt ervoor dat u sneller wordt geholpen.

Medische verklaring

Kan de huisarts een medische verklaring schrijven?

Bij bepaalde gebeurtenissen kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met de vraag om een medische verklaring te overhandigen. Bijvoorbeeld bij arbeids(on)geschiktheid, een rijbewijskeuring, de aanvraag voor een parkeervergunning of aangepaste woonruimte of de vraag of een geboekte reis terecht is geannuleerd.

Volgens de richtlijn van Artsenfederatie KNMG mag een behandelend (huis)arts geen medische verklaring afgeven over eigen patiënten.

De huisarts kan wel, enkel met uw toestemming, een uitdraai maken van feitelijke informatie uit uw dossier die geen oordeel bevat over uw (medische) (on)geschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Kan de huisarts een gezondheidsverklaring schrijven voor een nieuw rijbewijs?

Nee, de huisarts schrijft geen gezondheidsverklaring voor een nieuw rijbewijs. Dit gaat via het CBR met een Gezondheidsverklaring die u zelf invult (klik hier om naar het formulier te gaan). In de Gezondheidsverklaring beantwoordt u vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld over de medicijnen die u gebruikt en over ziektes waardoor u mogelijk niet veilig kunt rijden. Of over lichamelijke beperkingen waardoor u alleen met een aangepaste auto mag rijden.

Staan er in de gezondheidsverklaring bijzonderheden? Dan zal het CBR u verzoeken om een rijbewijskeuring te doen. Dit doen wij zelf niet en hebben dit overgedragen aan onafhankelijke (huis)artsen die niet verbonden zijn aan onze praktijk. Kijk op www.rijbewijskeuringsarts.nl voor een keuringsarts in de buurt.

Lees meer over hoe dit in zijn gang gaat op de website van het CBR.

Kosten

Medicijnkosten

Medicijnen die de huisarts voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico. Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen.

Vaccinatie op eigen verzoek

Aan vaccinaties op eigen verzoek, zonder medische indicatie, kunnen kosten zijn verbonden. Deze kosten worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. U dient de kosten dan rechtstreeks bij ons af te rekenen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met onze assistenten (0343-441678).

Kosten wondverzorgingsproducten

Afhankelijk van uw zorgverzekering, is het gebruik van wondverzorgingsproducten mogelijk voor eigen rekening. Dat geldt ook voor wondverzorgingsproducten die door een medewerker van onze praktijk gebruikt worden tijdens een consult of huisbezoek.

Bereikbaarheid

Bezoek ons

Raadhuislaan 3
3951 CH Maarn

Bel ons

0343 – 441678 (bij spoed kies #1)