0343-441678

Kwaliteit hoog in het vaandel

Klachten

w

Deel uw klacht met ons

Wanneer u ontevreden bent over ons of een klacht heeft stellen wij het erg op prijs als u dit bij ons kenbaar maakt, zodat we samen kunnen proberen om het probleem om te lossen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen of het formulier hieronder gebruiken.

 

i

Klachtenformulier

Klachtenformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Geef hier een omschrijving van uw klacht.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Vindt u het lastig om uw klacht rechtsreeks bij ons kenbaar te maken, dan kunt u deze ook bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een passende oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen, waarbij de functionaris geen partij kiest en daarom geen oordeel heeft. Alles wat u met de klachtenfunctionaris deelt is vertrouwelijk. Op de website van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) staat een klachtenformulier dat u kunt gebruiken en daar vindt u tevens meer informatie voor verdere vragen. De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088 – 022 91 90.

Als blijkt dat u, ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris, er helaas niet uit komt met ons, kunt u een uitspraak vragen over uw klacht bij de SKGE. Deze onafhankelijke geschilleninstantie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Daarnaast wordt de geschillencommissie bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de SKGE is bindend.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de verzamelde gegevens van meerdere huisartsen in Nederland een antwoord te geven op vragen als:

  • Welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
  • Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
  • Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

Uw gegevens

Uw huisarts werkt mee aan dit onderzoek. Dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.

Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Bezwaar?

Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.

Voor meer informatie: zie www.IPCI.nl