0343-441678

Onder de noemer Het Roer Gaat Om zijn afspraken gemaakt, met onder andere de overheid en zorgverzekeraars, om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen. De meeste afspraken gelden sinds 1 januari 2016.

Een belangrijke maatregel als voorbeeld: Eenmalige verwijzing naar specialist of paramedici voor patiënten met een aandoening waarvoor behandeling langer doorloopt. Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of paramedicus voor dezelfde aandoening of kwaal (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Is er sprake van een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal, dan is een nieuwe verwijzing nodig.