0343-441678

Praktische zaken op een rij

Afspraken

Consult

Elke werkdag kunt u telefonisch een afspraak maken voor een consult.

Huisbezoek

Graag aanvragen voor 9.30 uur op werkdagen.
Een huisbezoek door de huisarts is bedoeld voor mensen die fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen. Wanneer u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent komt de huisarts naar uw adres. Huisbezoeken worden in principe afgelegd tussen 12.00 en 14.00 uur.

Uw hulpvraag verhelderen

In onze praktijk vinden we het erg belangrijk zo snel mogelijk uw hulpvraag helder te krijgen. Zo kunnen we de praktijk efficiënter laten functioneren, de kwaliteit van de zorg handhaven en, ondanks de toenemende drukte, de wachttijden tot een minimum beperken. Onze assistentes zijn hiervoor extra geschoold. Zo kunnen we u de juiste zorg bieden. Als u belt voor een afspraak stelt de assistente u daarom vragen als “Mag ik vragen waarvoor u komt?” en “Wat zijn uw klachten?”. Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose stelt, maar zij heeft de informatie nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Bij dringende klachten kunt u altijd dezelfde dag terecht; wij kunnen dan alleen niet garanderen dat u door uw vaste huisarts gezien kan worden​.

Wanneer u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Laboratoriumonderzoek

Wanneer u in overleg met uw huisarts bloed, urine of ontlasting gaat laten onderzoeken krijgt u na uw consult een digitaal aanvraagformulier in de mail. Dit formulier is bestemd voor Saltro, een landelijk medisch diagnostisch centrum.

Er wordt uitsluitend materiaal afgenomen voor onderzoek dat door uw arts op het aanvraagformulier is aangevraagd. De uitslag kunt u zelf na een paar werkdagen inzien op de site van Saltro (via de knop hieronder). Uiteraard is het ook mogelijk voor de uitslag te bellen naar onze praktijk.

Aanvullend onderzoek

Om medische redenen kan het voorkomen dat door de huisarts handelingen worden uitgevoerd die onder het eigen risico vallen van de patiënt. Bijvoorbeeld: het voorschrijven van medicatie, het doen van alle soorten kweken, de CRP-sneltest, aanvullend onderzoek in het ziekenhuis, verwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis of begeleiding bij psychologische hulp. Deze lijst met voorbeelden is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet.

Urineonderzoek

Graag inleveren voor 9.30 uur op werkdagen

Indien u vermoedt dat u een blaasontsteking heeft kunt u het beste uw midstroom ochtendurine inleveren bij de assistente. Uw ochtendurine heeft namelijk lang in uw blaas gezeten, waardoor de aanwezigheid van ontstekingswaarden groter is. Wanneer u in de ochtend niet uw urine heeft opgevangen, kunt u ook latere urine bij ons langsbrengen, de uitslag van het onderzoek is dan echter iets minder betrouwbaar. Potjes om uw urine in op te vangen en in te leveren kunt u gratis bij de praktijk ophalen, of kopen bij de drogist of apotheek. Graag willen we u vragen de opgevangen (ochtend)urine te bewaren in de koelkast, alvorens u de urine komt inleveren bij ons in de praktijk.

In de gang tegenover de balie staat een “urinekast” opgesteld.

 • In de GROENE bak kunt u uw urinepotje neerzetten, denk eraan dat u uw naam en geboortedatum hierop vermeldt. Daarnaast vult u een formulier in over uw plasklachten en doet dit samen met uw urinepotje in de groene bak. U kunt na 14:00 met de praktijkassistente bellen voor de uitslag.
 • Nieuwe urinecontainers zijn de potjes met de RODE dop. Deze urinecontainers zijn alleen bedoeld voor onderzoek naar blaasontsteking in de onze praktijk.
 • De afnamesets voor de Saltro (bijvoorbeeld bij onder andere de hart- en vaatziekten controle) zijn de buisjes met de GELE doppen die tevens verpakt zitten in een zakje.

De praktijk

De huisartsenpraktijk bestaat uit vier vaste huisartsen. Ter bevordering van de continuïteit is besproken dat Chris Otjes en Lisette Keppel samen de zorg delen voor hun patiënten. Daarnaast zijn ook Julia Oude Vrielink en Robbert Keppel samen de vaste huisartsen voor hun patiënten. De doktersassistentes, praktijkverpleegkundigen en huisartsen in opleiding zien alle patiënten uit de praktijk.

Werkdagen team 1

 • Chris Otjes maandag, dinsdag en donderdag
 • Lisette Keppel dinsdag, woensdag en vrijdag

Werkdagen team 2

 • Julia Oude Vrielink maandag, donderdag en vrijdag
 • Robbert Keppel dinsdag, woensdag en vrijdag

Praktijkassistentes

Onze praktijkassistentes zorgen ervoor dat u een afspraak kunt maken aan de telefoon of aan de balie in de praktijk. Ze zijn speciaal getraind om goed in te kunnen schatten welke zorg u op welk moment nodig hebt. Zo geven ze u informatie over de praktijk en bieden ze hulp bij herhaalrecepten. Daarnaast zijn de assistentes opgeleid in het geven van advies over ‘kleine’ kwalen zoals keelpijn, verkoudheid, oorpijn, koorts en diarree. Indien nodig verwijzen zij u door naar de huisarts of een van de praktijkverpleegkundigen.

Onze praktijkassistentes doen deze behandelingen

 • klein bloed- en urineonderzoek
 • injecties geven
 • oren uitspuiten
 • bloeddruk meten
 • wonden verzorgen
 • hechtingen verwijderen
 • wratten behandelen
 • tapen van enkels
 • uitstrijkjes maken (Bevolkingsonderzoek)