0343-441678

Spreekuur praktijk-verpleegkundige

In onze praktijk werken verschillende praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners:  

 • Praktijkverpleegkundige somatiek: voor patiënten onder de 75 jaar met chronische aandoeningen zoals de longziekten COPD en astma, diabetes, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol en hart- en vaatziekten. 
 • Praktijkverpleegkundige ouderenzorg: voor patiënten boven de 75 jaar met bovenstaande chronische aandoeningen. 
 • Praktijkondersteuner GGZ: voor patiënten die hulp en ondersteuning nodig hebben bij psychische problemen.  

Voor het spreekuur van een van de praktijkverpleegkundigen of – ondersteuners kunt u op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur telefonisch een afspraak maken. 

Wat doet de praktijk-verpleegkundige?

Onze praktijkverpleegkundigen voeren, onder supervisie van (en zo nodig in overleg met) de huisarts, verschillende onderzoeken en behandelingen uit en bespreken dit met u als patiënt. Bent u slecht ter been of kunt u om een andere reden niet naar het spreekuur op de praktijk komen, dan kunt u ook een huisbezoek van de praktijkverpleegkundige aanvragen. 

Heeft u een vraag voor een van onze praktijkverpleegkundigen? Neem dan telefonisch contact op met onze assistenten via 0343-441678. 

Somatiek

De praktijkverpleegkundige somatiek is een gespecialiseerde verpleegkundige die zich richt op de behandeling en begeleiding van patiënten met: 

 • Diabetes mellitus type 2 
 • Cardiovasculairrisicomanagement (CVRM). Hieronder valt o.a. verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten en stoppen met roken 
 • Longziekten: astma en COPD 

De praktijkverpleegkundige doet verschillende onderzoeken, zoals: bloedsuiker prikken, bloeddruk meten, bloeduitslagen bespreken en longfunctieonderzoek (spirometrie). Daarnaast besteedt zij veel aandacht aan leefstijl en het bespreken van risicofactoren om klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. Zij geeft uitleg over de aard van de aandoening(en), het verloop en hoe therapie en leefstijl hier van invloed op kunnen zijn. 

In onze praktijk zijn Miriam Rutten en Joanne de Groot de praktijkverpleegkundigen somatiek. Zij hebben een eigen spreekuur.  

Ouderenzorg

De praktijkverpleegkundige ouderenzorg is een gespecialiseerde verpleegkundige die zich richt op de behandeling en begeleiding van patiënten boven de 75 jaar met of zonder chronische aandoeningen. Zij werkt onder supervisie van de huisarts en heeft een verbindende rol tussen de patiënt, mantelzorger(s) en het sociaal domein in Maarn en Maarsbergen. 

Zij begeleidt patiënten boven de 75 jaar: 

 • Met diabetes mellitus type 2, een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol en hart- en vaatziekten (CVRM), longziekten zoals astma en COPD of die willen stoppen met roken. 
 • Die kwetsbaar zijn en thuis extra hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. De praktijkverpleegkundige kijkt met u mee naar mogelijkheden en kan dit in gang zetten. 
 • Die problemen ervaren in de thuissituatie. Denk hierbij aan moeite met het op orde brengen van het huishouden. De praktijkverpleegkundige schakelt de juiste disciplines in zodat dit voor u geregeld wordt. 
 • Die problemen ervaren met het geheugen. De praktijkverpleegkundige kan, in samenwerking met de huisarts, een geheugentest afnemen om te kijken of er geheugenproblemen zijn. 

Zij werkt samen met alle betrokken disciplines om ervoor te zorgen dat u op een passende manier zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen, waarbij uw wensen en behoeften centraal staan.

In onze praktijk zijn Paula Vernooij en Mariëlle Zaal de praktijkverpleegkundigen ouderenzorg. Zij hebben een eigen spreekuur en leggen visites af wanneer dit noodzakelijk is.

POH-GGZ

POH GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Onder supervisie van de huisarts begeleiden onze praktijkondersteuners mensen boven de 18 jaar met lichte psychische klachten, zoals:

 • piekeren
 • somberheid
 • angstklachten
 • werkstress of burn out
 • rouwverwerking
 • relatieproblemen

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je last van dit soort psycho(sociale) klachten, dan kun je terecht bij de POH GGZ Jeugd van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij werken één dag in de week in onze praktijk in Maarn. De huisarts kan je hier naartoe verwijzen.

Het kan voorkomen dat uw problemen te complex zijn om binnen de huisartsenpraktijk te behandelen. Indien dit speelt, zullen wij hierover met u in gesprek gaan en samen met u kijken welke hulp het meest passend is.

In onze praktijk zijn Erica Drewes en Esther Peters-Stolker de praktijkondersteuners GGZ. Zij hebben een eigen spreekuur.  

Uw afspraak

Als u naar de praktijk komt voor uw afspraak met de praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner, dan mag u bij binnenkomst plaatsnemen in de kleine wachtruimte (wachtkamer 1), direct links bij de ingang.

Twijfelt u over het tijdstip van uw afspraak? Bij aanwezigheid van de balie assistente kunt u het altijd even navragen.